Välkommen till Kronan Assistans

Kronan Assistans erbjuder personlig assistans till både barn ungdomar och vuxna. Genom kontinuerlig fortbildning och fokus på medarbetare så är personalomsättningen låg och genom olika aktivtetsdagar med brukare och anhöriga så möts vi tillsammans