LSS barn och ungdom

Barnets behov i fokus

Stöd till barn och ungdomar med funktionshinder

Det övergripande målet med med lagen om LSS är att alla barn och vuxna ska få möjlighet att leva som andra trots ett funktionshinder. Syftet är därför att ha lika levnadsvillkor och fullt deltagande i samhällslivet. Detta är särskilt viktigt, särskilt när det gäller barn och ungdomar, eftersom deras bästa alltid ska sättas i förgrunden vid alla åtgärder som berör dem. Det finns ingen nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans.

Den hjälp som LSS erbjuder är att förebygga och minska konsekvenserna av ett funktionshinder. Genom LSS ska barn och ungdomar med funktionshinder ges förutsättningar för en god fysisk och psykisk utveckling. De ska också ges tillväxtförhållanden som anses vara bra för alla barn och ungdomar. Jämförelse med andra barn och ungdomar av samma ålder är särskilt viktigt. Det bör också betonas att möjligheten att leva som andra också bör ges till föräldrar och syskon till funktionshindrade barn och ungdomar.

LSS-insatser efter barnets behov

Hjälpinsatsen genom LSS måste vara flexibel och baseras på barnets, vårdnadshavarnas och syskonens behov. Att hjälpen ska vara flexibel innebär att den kommer att anpassas till olika situationer och barnets behov.

I vår verksamhet med barn och ungdomar arbetar vi långsiktigt med en hållbar struktur för att främja ungdomarnas levnadsvillkor. Vårt arbete är baserat på att ge barnen styrkor och resurser för att möta deras behov genom stöd och vägledning. För att uppnå detta arbetar vi med teorierna om lågaffektivt bemötande, salutogent förhållningssätt och KASAM.

Föräldrar och ansvar

När man bedömer behovet av personlig assistans till barn, övervägs föräldraansvaret i föräldrabalken. Föräldraansvaret är baserat på behovet av hjälp till barn av samma ålder utan funktionshinder. Det är således bara hjälpbehoven som går utöver det som är normalt för barn av samma ålder som ska ligga till grund för bedömningen av behovet av personlig assistans. Låter det krångligt? Vi hjälper och guidar dig igenom vad som behöver göras. Vi har flera års erfarenhet av detta.

Arbeta som personlig assistent för ditt barn

Som förälder eller vårdnadshavare för ett barn med personlig assistans har du rätt att bestämma vem som ska arbeta som assistent. Du kan också välja att arbeta som personlig assistent för ditt barn.