Hur blir man kund?

Nedan går vi igenom hur man blir kund

Varför ska du bli kund hos oss?

Kronan Assistans är ett assistansbolag som sätter kunden i fokus genom en personcentrerad assistans, samtidigt som vi också värnar om assistenternas arbetsmiljö och anställningsvillkor. Om du söker en pålitlig assistansanordnare med fokus på integritet, valfrihet och delaktighet så är Kronan Assistans definitivt rätta valet för dig.

Vi hjälper dig att byta assistansbolag

Behöver du hjälp eller funderar du på att byta assistansbolag eller personlig assistent? Vi erbjuder rådgivning. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personlig assistans. När du kontaktar oss, så bokar vi gärna in en tid för ett möte där vi träffas i lugn och ro när det passar dig. Mötet är helt förutsättningslöst och du förbinder dig inte till något.

Vi hjälper dig att söka assistans

Behöver du hjälp att söka assistans? Vi har lång erfarenhet av att arbeta med personlig assistans och har tillgång till en jurist som kan hjä'pa till. När du kontaktar oss, så bokar vi gärna in en tid för ett möte där vi träffas i lugn och ro när det passar dig. Mötet är helt förutsättningslöst och du förbinder dig inte till något.

Nedan går vi igenom de olika stegen för att bli kund

STEG 1

Kontakta oss genom att ringa eller maila. Vi vill veta mer om din situation och snabbt boka ett personligt möte med dig. Tillsammans kommer vi att gå igenom dina hjälpbehov och göra en första bedömning som krävs för personlig assistans eller andra insatser.

STEG 2

Om våra sakkunniga medarbetare bedömer att du uppfyller kraven för personlig assistans (en insats eller fler insatser), behöver vi ta del av de intyg du har som styrker dina hjälpbehov. Vi kan informera om vilka typer av intyg som behövs och hur du gör för att skaffa fram dem. Intygen ska vara så nya som möjligt, något som är särskilt viktigt när det gäller barn. Helst ska intygen inte vara äldre än 6 månader. Med detta steg får du också en kontaktperson.

STEG 3

Därefter behöver du skriva på en fullmakt så att vi kan företräda dig gentemot olika myndigheter. När vi har alla nödvändiga dokument kommer vi att skicka en ansökan så att ansökningsdatumet är registrerat så tidigt som möjligt. Samma sakkunnig medarbetare som du träffade blir också ditt personliga ombud.

STEG 4

Sakkunnig medarbetare och din kontaktperson hjälper dig sedan med att förbereda mötet med kommunen och Försäkringskassan. Vi beskriver hur ett möte kan gå till och vilka frågor som vanligtvis ställs. Din kontaktperson kommer också att granska hjälpbehoven.

STEG 5

Sakkunnig medarbetare bevakar ditt ärende och finns med vid kommunens och Försäkringskassans besök i ditt eget hem om du vill. Vi informerar dig när något händer med din ansökan. När ett beslut kommer så kontaktar vi dig igen. Tillsammans kommer vi överens om hur du vill ha din beviljade assistans. Det är alltid dina önskemål som styr vårt arbete, eftersom vi är din hjälpande hand.

STEG 5

Om du inte är nöjd med beslutet från kommunen och Försäkringskassan, kommer sakkunnig att hjälpa dig att överklaga. För att överklaga vänder sig sakkunnig till Förvaltningsrätten, eftersom det är ett ärende som rör en tvist mellan dig som individ och det allmänna, i det här fallet kommunen eller Försäkringskassan. Det finns tre nivåer av domstolar som kan överpröva din rätt till personlig assistans. Den högsta instansen är Högsta förvaltningsdomstolen.