Rådgivning

Vi kan rådgiva dig

Vårt arbete för privatpersoner gäller rådgivning i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). LSS är en rättighetslag, vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans.

Om du har funktionshinder och önskar stöd eller service, hjälper gärna våra jurister till med din ansökan. Våra jurister vet vilka intyg och blanketter myndigheterna behöver för att kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt.

Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Om du redan har gjort en ansökan och fått avslag, hjälper vi dig gärna att överklaga beslutet från kommunen eller Försäkringskassan.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan hjälpa dig med byte av LSS-boende om du är missnöjd med ditt nuvarande boende- och assistansbolag. Vi vet hur personlig assistans fungerar och har specifika juridiska kunskaper i LSS. För dem som är insatta kan det vara svårt och tidskrävande att på egen hand sätta sig in i regler, lagar, ansökningsförfaranden och omprövningar.

Välkommen att kontakta oss på telefon 0418-499081 för mer information där vi kan berätta vad du eller dina anhöriga har rätt till. Vi har korta väntetider. Vi tillhandahåller även rådgivning på flera språk.

Att söka assistans

Det är den kommun där du bor eller Försäkringskassan, som bestämmer om du har rätt till personlig assistans. Det är ditt behov som avgör om du har rätt till hjälp. Tillsammans skickar vi in din ansökan till kommunen om ditt behov av hjälp för grundläggande behov understiger 20 timmar i veckan. Till Försäkringskassan om behovet överstiger 20 timmar i veckan.

Det avgörande är behovet av hjälp med vad som vanligtvis kallas grundläggande behov, som påklädning, matning, att kommunikation med andra, skötsel av personlig hygien eller annan hjälp som kräver djup kunskap om ditt funktionshinder. Eftersom det vanligtvis är svårt att veta hur kommunen och Försäkringskassan beräknar behoven, skickar vi vanligtvis ansökan till båda.

Skriftlig ansökan

Ansökan om personlig assistans måste göras skriftligen. Vi fyller i formulären för dig. När vi gör ansökan så behöver du styrka ditt behov genom: Ett läkarintyg En ADL-bedömning utförd av en arbetsterapeut Andra intyg som styrker dina behov

Om du får avslag

Om du får ett avslag, eller beviljas färre timmar än vad du ansökte om, har du rätt att överklaga. I det första steget vänder vi oss till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan vi ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Det sista steget är Högsta Förvaltningsdomstolen. Våra jurister som har lång erfarenhet av juridiska frågor i personlig assistans hjälper till att överklaga beslutet.

Vad händer sedan?

När vi har lämnat in din ansökan kommer någon av kommunens handläggare och Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. Från ansökan till beslut har Försäkringskassan en intern policy. Den säger att handläggningen ska ta högst 4 månader.

Omprövning av beslut

Vid omprövning ska Försäkringskassan granska dina hjälpbehov för att säkerställa att du har rätt beslut. Försäkringskassan omprövar ditt beslut om assistansersättning senast vartannat år. Regeln om omprövning finns eftersom en persons behov av assistans kan förändras över tiden. Med oss har du en egen jurist som hjälper dig genom en omprövning av ditt beslut. Dessutom arbetar han för att du även i fortsättningen ska få den assistans du har rätt till.